Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie
Współfinansowany ze środków EFS Niniejszy formularz ma charakter zgłoszeniowy - nie jest wiążący. Jednocześnie zgłaszając się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na czynności związane wyłącznie z organizacją dla mnie wsparcia.

Pracujesz?Pomoc

Masz problem lub chcesz dowiedzieć się więcej?

pomoc@asystent-unijny.pl