Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie
Czas na zmiany. Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców regionu wałbrzyskiego w wieku 15-24 lata. Niniejszy formularz ma charakter zgłoszeniowy - nie jest wiążący. Jednocześnie zgłaszając się wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na czynności związane wyłącznie z organizacją dla mnie wsparcia.

Pracujesz?


Pomoc

Masz problem lub chcesz dowiedzieć się więcej?

pomoc@asystent-unijny.pl